Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wśród wielu programów unijnych polegających na dofinansowaniu poszczególnych działań samorządowych oraz ogólno państwowych, jednym z najciekawszych projektów jest działanie 6.1.3, czyli POKL, mający na celu wyrównywanie szans dla osób dotkniętych problemem trwałego bezrobocia, bądź też realnie zagrożonych utratą pracy w najbliższym czasie. Jest to program, dzięki któremu osoby bezrobotne mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń zawodowych, jak również uzyskać dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, co jest przecież działanie wręcz wyjątkowo innowacyjnym.

Przede wszystkim, będziemy tutaj mieli do czynienia z prowadzeniem badań ewaluacyjnych, których celem jest sprawdzenie, czy poszczególne środki finansowe, zostały dobrze wykorzystane przez korzystające z nich jednostki, a w tym szczególnym przypadku będą to specjalistyczne ewaluacje POKL, dotyczące tego jednego, konkretnego programu działań. Odpowiednio prowadzone badania rynku, są tutaj także dość istotnym aspektem, pozwalającym na uzyskanie odpowiedniego zakresu informacji o zapotrzebowaniu rynku na poszczególny rodzaju działania wsparcia. Co więcej, przeprowadzane systematycznie w toku wdrażania innowacji ewaluacje 6.1.3 zapewniają nam zakres niezbędnej wiedzy na temat konkretnych procesów, dzięki której wiedzy, będziemy w stanie zapewnić sobie możliwość korygowania działań, w celu osiągnięcia jeszcze wyższego poziomu ich efektywności, co jest przecież kwestią zdecydowanie najważniejszą w przypadku wykorzystywania środków unijnych.

[Total: 0    Average: 0/5]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *