Drewno – klasy drewna

Drewno stosowe jako sortymenty małowymiarowe składuje się w stosach ścisłych, w których następuje stosunkowo szybko przesychanie — chroniące przed zagrzybieniem i zniszczeniem przez owady. Stosy układane w lesie powinny mieć objętość co najmniej 0,5 mp. Wyso­kość stosu nie powinna przekraczać 1 m (a na składnicy 2 m) bez nadmiaru wysokości na zeschnięcie (wynoszącego 5%). Nadmiar ten nie dotyczy drew­na okorowanego po 4 miesiącach i drewna w korze po 5 miesiącach składo­wania na wolnym powietrzu. Czoła kłód i wyrzynków, zwłaszcza sortymentów wartościowych (w tym także gatunków liściastych twardych), powinny być pokrywane powłoką ochronną bez domieszki wapna, co chroni je przed powstawaniem pęknięć wskutek przyspieszonego przesychania. Określenia. Materiały tarte, czyli tarcica, sklejka są to materiały drzew­ne otrzymane po rozpiłowaniu podłużnym drewna okrągłego, czyli przetarciu piłami równolegle do jego podłużnej osi. Każda sztuka tarcicy powinna mieć obrobione piłą co najmniej 2 płaszczyzny i czoła. Produkcja materiałów tartych odbywa się w tartakach na trakach piono­wych lub na taśmówkach do kłód. Na trakach pionowych przecieranie tarcicy odbywa się w sposób grupowy (kłoda jest przecierana jednocześnie na określoną liczbę sztuk tarcicy), a na taśmówkach w sposób indywi­dualny (po przejściu kłody przez obrabiarkę — otrzymuje się tylko 1 sztu­kę tarcicy). Do przetarcia grupowego stosuje się określony  sprzęg    pił,  czyli I zestaw pił trakowych rozdzielonych przekładkami drewnianymi o grubości odpowiadającej żądanej grubości tarcicy, zamocowany sztywno w ramie traka. W obróbce tartacznej rozróżnia się zwykle 3 rodzaje przetarcia grupowe­go kłód, a mianowicie:
jednokrotne — zwane przetarciem na ostro, jednokrotne z obrzynaniem, dwukrotne — zwane przetarciem z pryzmowaniem. Grupowe przetarcie kłód pokazano Na skutek jednokrotnego przetarcia kłody, otrzymuje się tarcicę nie obrzynaną, której boki są nienaruszonymi wycinkami powierzchni I kłody. Rozróżnia się 2 rodzaje przetarcia jednokrotnego: blokowe lub mieszane. Po przetarciu blokowym wszystkie sztuki tarcicy, stanowiące materiał I główny, mają jednakową grubość. Po przetarciu mieszanym otrzymuje się I tarcicę różnej grubości jako materiał główny. Najgrubsze sztuki tarcicy pozyskuje się ze środkowej części kłody, a dalej od środka (bliżej obwodu kłody) I tarcicę coraz cieńszą.

[Total: 0    Average: 0/5]