September, 2011

Kupno bransoletek

Nie da się polecić bransoletki uniwersalnej, ponieważ każdy ma inną rękę, każdy ma inny gust i co najistotniejsze, każdy ma inne wymagania. W związku z tym, indywidualny wybór takowych produktów jest czymś niezbędnym, co wykonać musimy. Pierwszym parametrem, na jaki spojrzeć musimy, jest oczywiście odpowiedni dobór długości.

Egipt – zatrucia pokarmowe nie są dobrą promocją

Obecnie w internecie można więcej przeczytać o zemście faraona (choroba) niż o zabytkach starożytnej kultury Egiptu – na pewno nie jest to dobra promocja dla regionu